Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vyhodnocení akce -Cesta za památníky a památníčky

Vyhodnocení akce:

Cesta za památníky a památníčky obětí druhé světové války ve Zlínském kraji, konané pod záštitou hejtmana zlínského kraje p. MVDr. Stanislava Mišáka a za podpory zlínského kraje u příležitosti 70. výročí osvobození Československa a konce druhé světové války.

 

 

Naše akce probíhala ve dnech 19 . 4 2015 až 10.5 2015 . Naším cílem bylo navštívit co nejvíce památných míst v našem kraji kde stojí mnoho pomníků a pomníčků padlých občanů,partyzánů a vojáků našich osvoboditelů,kteří položili životy za naši národní svobodu v boji proti fašismu. Naše delegace byla přítomna pietním aktům ve vypálené Ploštině , Prlově, Otrokovicích,Luhačovicích,Vsetíně, Kroměříži,Ratajích,Morkovicích,Dřínově,Bojanovicích,Žlutavě.

Dne 6.5 2015 jsme položili květiny v Napajedlích,Komárově,Halenkovicích.

Hlavní akcí byla objížka již tradičních míst v okrese Zlín v den státního svátku 8. 5 2015.

Navštívili jsme tyto obce : Tlumačov,Bělov,Napajedla,Napajedla -Na Kalvárii,Pohořelice,Ludkovice-Na Chrástce,Bohuslavice u Zlína ,Salaš,Březnice,Březnice -Mohyla,Hřívínův Újezd, Hřívínův Újezd-památníček směrem na Velký Ořechov, Biskupice, Slavičín-hřbitov, Lipina,Ujezd u Valašských Klobouk, Vizovice-Barák, Vizovice-hřbitov,Hrobice, Ostrata , Kašava, Držková, Fryšták-Žabárna, Zlín -Jaroslavice, Zlín pod domem umění památníček Václavu Chadovi,Zlín-ul Amálie Randýskové -deska , Zlín -Malenovice pod hradem-pomník padlých občanů. Již 11.4 2015 jsme navštívili památník salašské tragédie na Uherskohradišsku,pomník americkému letci u cesty na Velehrad,památník padlých členů partyzánského oddílu Olga nasamotě Bunč a hrob čs.pilota Františka Vaculíka na hřbitově v Buchlovicích. Položeny květy od společnosti byly také v obci Slušovice. Dne 1.5 2015 byl zorganizován menší Pietní akt u pomníku v Komenského sadech veZlíně za účasti poslance parlamentu p. RNDr. Vladímíra Koníčka a dalších hostů a občanů. Všude zde byly pokladány pietně kytice rudých karafiátů se stuhami v české národní trikoloře. Dne 3.5 2015 v Otrokovicích byly položeny květiny také k pamětní desce Františka Hložka umístěné na zdi Pietní síně hřbitova a k pamětní desce Marie Hrdličkové umístněné na zdi školy na Baťově.

U příležitosti oslav 70.výročí osvobození spoluorganizovala naše společnost dne 30 . dubna 2015 v odpoledních hodinách vzpomínkové setkání u příležitosti konce války ve Zlíně.Akce se konala v kinosále PsG na ulici Zarámí za účasti našich členů , zastupců partnerských organizací,některých zastupitelů města Zlína a občanů z řad veřejnosti. Proslov zde měl známý historik a poslanec p. PhDr. Miroslav Grebeníček Csc z historickým pohledem na události spojené s koncem války na uzemí Česskoslovenska- slovo dostal také zde se svou vzpomínkou náč člen a pamětník přítel Alois Vychodil. Naše společnost pro tento účel pro účastníky tohoto setkání připravila Sborník dokumentů.. v nákladu 120 ks ,který byl rozebrán na této akci .konce

Společnost spolupracovala na oslavách 70.výročí konce druhé světové války také s Generálním konzulátem Ruské federace v Brně. S jejích zástupci jsme se setkávali na pietních akcích v našem kraji a díky dobrým vztahům byl předseda Krajské rady Česko-Ruské společnosti Zlín přítel Josef Nesvadba pozván na oslavuvítězství na Generální kozulát dne 6.5 2015.

Dlouhodobě byla naší společností za spolupráce s představiteli obce Žlutava připravována publikace O lidech statečných -ta se vrací k působení pararozvědné a partyzánské skupiny jménem Bohuš právě v této obci na sklonku války.Tato publikace byla úspěšně vydána tiskem v počtu 70 kusů za podpory zlínského kraje a slavnostně pokřtěna starostou obce Žlutava panem Ing. Stanislavem Kolářem dne 10.května na Slavnostním shromáždění u příležitosti konce války a osvobození obce dne 10.5 2015 za učasti občanů této obce , hostů a také za účasti atašé Generálního konzulátu Ruské federace v Brně paní Marie Semenové. Zde na Žlutavě také naše akce formálně končila. Zůstavají však po ní navázané přátelské kontakty s občany ,veřejností , zastupci samospráv , zastupiteli, starosty a poslanci parlamentu České republiky a také dosud žijícími pamětníky války. Zůstavají získané dokumenty,vzpomínky,knihy a filmy. Ty budeme i nadále presentovat v dalších měsících v naší činnosti ve společnosti i v tisku a mediích nám dostupných.

Naše akce k 70. výročí osvobození naší vlasti a konce druhé světové války byla presentována již v dubnu v celostátním deníku Halo noviny -rubrika udalosti v krajích , pak na webové stránce České rady Česko-Ruské společnosti pod odkazem :http://www.spnv.cz/

a dále pak na webové stránce Krajské rady Zlín pod odkazem : crspol. zlin.estranky.cz

Fotografie jsme též publikovali prostřednictvím sociální sítě facebook. Dokumenty z akce budou ještě presentovány na Setkání členů společnosti ,občanů a hostů v zaří 2015. Pozvánky zavčas rozešleme .

 

 

 

Děkujeme touto cestou za spolupráci všem našim přátelům,partnerům a zvláště pak Zlínskému kraji a jeho hejtmanovi panu MVDr. Stanislavu Mišákovi za převzetí záštity.

 

Sepsáno dne 7. června 2015

 

 

Josef Nesvadba

 

předseda KR Česko-Ruská společnost Zlín